Kort til ein kvar anledning

Kort til ein kvar anledning

Aktuelt   

Manglar du kort til konfirmantane du vil feira? Eller nærmar deg seg ei anna viktig livshending i omgangskretsen din? Kjøp flotte kunstkort på biblioteket!

Etne Mållag har fått laga til 5 flotte kunstkort der Jan Terje Rafdal har illustrert 4 dikt av Ingvar Moe og eitt av Olav Vik. Dei vert seld på biblioteket og kostar 30 kroner. Du kan betale med kontanter eller på Vipps #546266 (Etne kommune, bibliotek).