Les-3-på-rad

Aktuelt   

Her finn du skjema for Les-3-på-rad.
Ein kan levera inn eit eller begge bretta med leseoppgåver. Du har klart ein "3-på-rad" då du har greidd tre leseoppdrag anten vassrett, loddrett eller på skrå. Det vert premiering av innsendte brett og bidrag då biblioteket opnar att. Lukke til!