Arrangementet med Politihunden Peter er utsatt

Aktuelt   

Politihunden Peter-arrangementet vert dessverre utsatt til nyåret 2021. Grunna ein noko uavklara smittesituasjon i kommunen nett no, vel biblioteket å utsetja dei opne barnearrangementa denne veka. Vaksenarrangementet "Grønare kvardag" måndag 16. november går førebels som planlagt.