Tilsette

Etne bibliotek har tre fast tilsette i til saman 1,8 årsverk. Det er biblioteksjef, barne- og ungdomsbibliotekar og avdelingsleiar for avd. Skånevik.

 

Kontakt oss:

Bilete av Gjertrud  Fludal
Gjertrud Fludal
Bibliotekleiar
Telefon:
Bilete av Ingeborg  Sørheim
Ingeborg Sørheim
Barne- og ungdomsbibliotekar
Telefon: 53 75 80 84
Bilete av Marit  Pedersen
Marit Pedersen
Avdelingsleiar Skånevik
Telefon: 53 75 85 34