Filmbib

Filmbib er ei ny straumeteneste for norsk kort- og dokumentarfilm. Du får gratis tilgang til tenesta med det nasjonale lånekortet ditt og pin-kode.

filmbib_liten

Har du ikkje nasjonalt lånekort, eller finn du ikkje ut av lånenummeret ditt? Ta kontakt med biblioteket.

Manglar du PIN-kode? Ta kontakt med biblioteket eller bestill ny pinkode.

Logg inn på Filmbib HER