Møtestad

Biblioteket har som mål å vera ein aktiv møtestad, arrangementplass og arena for debatt, samtale og formidling.

Bibliotek som møtestad

Men biblioteket skal like viktig vera ein stad det er lågterskel å oppsøkja. På biblioteket er alle velkomne: aleine, saman med andre, ein kan velja ei rolig stund for seg sjølv, eller å ta ein prat med kjente og ukjente. Biblioteket er ein stad ein kan komma for å søkja rettleiing og hjelp, med eit særleg ærend – eller utan noko ærend som helst.

 

Arrangementpoesislam

A

Biblioteket har jamnlege arrangement for barn, ungdom og vaksne.

Følg oss på Facebook for nyhende om dei siste arrangement og sjekk heimesida under «Kva skjer?»